พลอยอะไรเอ่ย…เหมือนเพชรแท้

รู้หรือไม่ว่า
อัญมณีพลอยบางชนิดมีความเหมือนกับเพชรแท้มาก
ด้วยเพราะสีของอัญมณีที่ขาวใสเหมือนดังเช่นเพชรแท้ แต่อย่างไรก็ตาม
ความแตกต่างของเพชรแท้และอัญมณีเพชรปลอมก็มีให้เห็นอยู่
ดังนั้นแล้วในวันนี้เราจะนำข้อมูลการสังเกตอัญมณีพลอยเบื้องต้นทั้ง พลอยแท้
และพลอยสังเคราะห์ ที่มีความเหมือนเพชรแท้มาฝากกันค่ะ
1.  อัญมณีพลอยธรรมชาติที่มีความคล้ายกับเพชรแท้
สามารถสังเกตได้โดยง่าย
เนื่องจากพลอยเหล่านี้มักมีริ้วรอยมลทินแบบธรรมชาติอยู่ในเนื้อพลอย
ซึ่งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือกล้องที่มีกำลังขยายทั่วไป ซึ่งได้แก่

1.1 เพทาย (Zircon)
พลอยชนิดนี้เป็นพลอยธรรมชาติที่สมัยโบราณได้มีการนำมาใช้เลียนแบบเพชรแท้
โดยปกติแล้ว เพทายมีได้หลายสี รวมไปถึงสีขาวใสและมีประกายดังเพชร
ข้อสังเกตเมื่อนำเพทายไปเทียบกับเพชรที่มีขนาดเท่าๆกัน เพทายจะมีน้ำหนักมากกว่า มีตำหนิในเนื้อพลอยที่แตกต่างจากเพชรคือ
เป็นเส้นคู่ เนื่องมาจากว่าเพทายเป็นพลอยหักเหคู่ ในขณีที่เพชรหักเหเดี่ยว
Photobucket
1.2 แซฟไฟร์สีใส (White Sapphire) เป็นพลอยธรรมชาติเช่นเดียวกัน วิธีแยกแซฟไฟร์ออกจากเพชรคือ
ดูจากการเล่นไฟ เมื่อแสงที่สะท้อนจากเพชรจะเกิดสีรุ้งสะท้อนเป็น 7
สี ในขณะที่แซฟไฟร์สีใสจะสะท้อนสีรุ้งได้น้อยมาก

Photobucket

2.  อัญมณีพลอยสังเคราะห์ที่มีความคล้ายกับเพชรแท้ เป็นพลอยที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อให้มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับเพชรจริงมากที่สุด
มักมองไม่เห็นตำหนิ หรือถ้ามีตำหนิก็จะเป็นตำหนิที่เล็กมากๆ พลอยสังเคราะห์เหล่านี้ได้แก่

2.1 เพชรรัสเซีย (Synthetic Cubic Zirconia) เป็นพลอยสังเคราะห์ที่นิยมมากที่สุดในการเลียนแบบเพชรแท้
วิธีแยกพลอยชนิดนี้ออกจากเพชรคือ ใช้เครื่องจี้เพชรจี้ดู
เนื่องจากพลอยชนิดนี้ไม่มีคุณสมบัติในการนำความร้อนเหมือนกับเพชร

2.2 เพชรโมอีส
(
Moissanite)
เป็นพลอยสังเคราะห์ที่น่ากลัวที่สุด เนื่องจากว่ามีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับเพชรมากที่สุดในขณะนี้
เครื่องจี้เพชรที่อาศัยการนำความร้อนใช้แยกไม่ได้ เพราะโมอีสก็มีคุณสมบัตินำความร้อนได้เหมือนกัน
แต่ก็มีบริษัทฯหนึ่งได้คิดค้นเครื่องจี้เพื่อแยกโมอีสนี้ให้ออกจากเพชรได้
ข้อสังเกตุโมอีสจะมีค่าการกระจายแสงสูงกว่าเพชร จึงมีสีรุ้งแตกออกมามากกว่า

2.3 รูทิลสังเคราะห์
(
Synthetic Rutile)
ลักษณะทางกายภาพคือ มีสีรุ้งมากเนื่องจากการกระจายแสงสูง และสีมักจะติดเหลืองเสมอ

2.4 จีจีจี
(
G.G.G)
เป็นพลอยสังเคราะห์ที่มีการกระจายแสงใกล้เคียงกับเพชร
แต่ถ้ามีขนาดเท่ากัน เพชรจะมีน้ำหนักเบากว่ามาก
เพราะจีจีจีมีความความถ่วงจำเพาะสูงมาก มักไม่พบในปัจจุบัน

2.5
แย็ก (
Y.A.G)
เป็นพลอยสังเคราะห์ที่มีการกระจายแสงต่ำกว่าเพชรมาก

จากข้อมูลข้างต้นที่เราได้กล่าวมาแล้วนั้น  จะเห็นได้ว่าหากเป็นพลอยธรรมชาตินั้น เราสามารถทำการแยกแยะได้โดยง่าย  แต่หากเป็นพลอยสังเคราะห์ที่ทำให้มีความเหมือนหรือคล้ายกับเพชร  ซึ่งมักจะมีกระบวนการผลิตที่ทำให้แยกด้วยตาเปล่าไม่ออก  จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือนักอัญมณีศาสตร์ที่ดูผ่านอุปกรณ์ในห้องแล็ปด้วยเท่านั้นจึงจะแยกออกได้  ดังนั้นแล้วหากท่านต้องการซื้อเพชรแท้ครั้งใด ควรต้องขอใบรับรอง หรือ Certificate ที่ระบุทั้งน้ำหนัก สี ความสะอาด และระดับขั้นการเจียระไนด้วยทุกครั้ง  หรือหากต้องการซื้อเครื่องประดับอัญมณีที่มีความเหมือนเพชรแท้มาก ในราคาที่ซื้อได้  หรือใส่เป็น Fashion Jewelry ก็สามารถเลือกดูแบบสินค้าของร้านเราได้ค่ะ  รับประกันคุณภาพทุกชิ้นงาน ขอขอบคุณข้อมูลจาก Lims  The Jewelry

บทความนี้จัดทำโดยร้านเพชร MAYA Jewelry (มาญ่า
จิวเวลรี่)ร้านขายเครื่องประดับอัญมณี แหวนเพชร Amandas Diamond
สังเคราะห์ แหวนพลอย และเครื่องประดับอื่นๆ
ซึ่งขณะนี้กำลังต้องการขยายความสำเร็จ โดยเปิดรับผู้สนใจทำอาชีพอิสระเป็นธุรกิจส่วนตัวกึ่งแฟรนไชส์
หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้จำนวนมาก

Posted in Jewelry | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

นิยามของคำว่า อัญมณี (Gemstones)

 

หลายท่านเกิดความสงสัยว่า อัญมณี เป็นชื่อเรียกของอะไร? พลอยอย่างเดียว หรือเรียกถึงเพชรด้วย แล้วเครื่องประดับหินสามารถเรียกแทนด้วยคำว่าอัญมณีได้หรือไม่ แล้วเครื่องประดับที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไข่มุก อำพัน ปะการัง ฯลฯ เป็นอัญมณีด้วยหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นแล้วมาดูคำจำกัดความของคำว่า อัญมณี กันค่ะ

 

อัญมณี หรือ Gemstones ในภาษาไทยนั้นได้บัญญัติศัพท์คำนี้เอาไว้ว่าเป็น รัตนชาติ หรือ แร่, หินบางชนิด หรืออินทรีย์วัตถุ ที่สามารถใช้ตกแต่งเป็นเครื่องประดับได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการอันประกอบไปด้วย ความสวยงาม (Beauty) ความหายาก (Rarity) และความคงทน (Durability) โดยจะเจียระไน (Cutting) แกะสลัก (Carving, Engraving) หรือไม่ก็ได้

คุณสมบัติของแร่ที่จัดเป็นอัญมณีประกอบไปด้วย

1. ความสวยงาม (Beauty)คุณสมบัติดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของผู้มองแต่ละท่าน แล้วแต่สายตาของผู้พิจารณาในความงดงามนั้น ยากแก่การกำหนดเฉพาะเจาะจงตายตัว บางคนอาจมองว่าความงามของอัญมณีขึ้นอยู่กับความโปร่งใส มีประกายแวววาว บางคนอาจพิจารณาที่สี หรืออื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติของอัญมณีในข้อนี้จะเป็นผลมาจากการรวมคุณสมบัติหลายอย่างรวมกันนั่นเอง

2. ความหายาก (Rarity)คุณสมบัติข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดราคาและคุณค่าของอัญมณี เพราะถ้าอัญมณีชนิดใดมีปริมาณจำกัด คนส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของอัญมณีนั้นได้ หรือความต้องการมีมาก แต่อัญมณีนั้นๆมีน้อยหรือเป็นอัญมณีที่มีคุณสมบัติที่หายาก เช่น ขนาดเล็กใหญ่ สีที่สวย ความโปร่งใส หรือมีคุณสมบัติทางแสงที่พิเศษ ก็จะทำให้อัญมณีนั้นๆมีคุณค่าและมีราคาที่มากตามไปด้วย และนอกจากคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้ว แต่อันที่จริงแล้ว คุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวภายในของอัญมณี แต่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา อารมณ์ ความต้องการ และความนิยมของมนุษย์ในช่วงเวลานั้นๆ

3. ความคงทน (Durability) อัญมณีจะต้องมีความสวยงามที่คงทน ไม่เหมือนกับเช่นดอกไม้ ที่ไม่กี่วันก็เหี่ยวแห้งร่วงโรย ดังนั้นแล้วอัญมณีจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

ความแข็ง เป็นคุณสมบัติของอัญมณีที่แสดงถึงความต้านทานคงทนต่อการขูดขีด ขัดสี และสึกกร่อน

ความเหนียว เป็นคุณสมบัติของอัญมณีที่แสดงถึงความต้านทานที่คงทนต่อการแตกกระเทาะ ปริ แตกร้าว

ความมีเสถียรภาพทางเคมี เป็นคุณสมบัติของอัญมณีที่แสดงถึงความต้านทานต่อการซีดจางของสี อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือสารเคมี

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น หินสี เพชร หรือพลอยชนิดต่างๆ รวมไปถึงเครื่องประดับที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น ไข่มุก ปะการัง อำพัน และอื่นๆ ไม่ว่าจะมีจุดกำเนิดมาจากไหน แต่หากมีคุณสมบัติทั้งสามข้อตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งนั่นเอง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Gem and Jewelry Institute of Thailand

 

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย ร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandas ที่ทำจากแร่ Cubic Zirconia ผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชรCZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelry เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

Posted in Jewelry | Tagged , , , , , | Leave a comment

รูปทรงอัญมณี(เพชรพลอย)ที่ชอบ บ่งบอกนิสัย

จากที่เราได้เคยพูดถึงเกี่ยวกับอัญมณีและความเชื่อต่างๆไปหลากหลายตอนแล้ว วันนี้เราก็นำบทความทายใจมาให้อ่านกันอีกครั้งค่ะ บทความนี้เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหรือรูปทรงอัญมณีที่คุณเลือกสวมใส่ แต่ละรูปทรงนั้นก็มีความหมายเฉพาะตัวบ่งบอกถึงนิสัยของผู้สวมใส่ด้วยนะคะ มาดูกันค่ะว่าจะตรงกับคุณหรือไม่

1. ชอบอัญมณีรูปร่างกลมแสดงว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีลักษณะความเป็นแม่สูง มีความสามรถในการจัดการเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี รักครอบครัวและเป็นมิตรกับทุกคนเพราะมีจิตใจที่ดี ถ้าคุณผู้ชายรู้ว่าแฟนของคุณชอบอัญมณีรูปกลมนี้ก็พอจะคาดคะเนนิสัยใจคอได้ และถ้าคูณจะตัดสินใจเลือกเธอ ก็คงไม่ผิดอะไรหวังหรอกค่ะ นอกจากจะได้ภรรยาที่ดีแล้ว คุณอาจได้แม่ไปพร้อมๆกันด้วย (อย่าเพิ่งตกใจกับประโยคนี้นะคะ) ก็เพราะเธอจะทำให้ทุกคนในครอบครัวอบอุ่นใจไปด้วย

Photobucket

2. ชอบอัญมณีรูปไข่ แสดงว่าเป็นผู้ที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างมีระบบและเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน หรือครอบครัว ดั้งนั้นเธอจึงเก่งงานนอกบ้านด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจริงจัง กล้าที่จะตัดสินใจหลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว อันเป็นลักษณะของผู้นำที่ดี ดั้งนั้นจึงสามารถเข้าไปสู่ความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้ไม่ยาก

Photobucket

3. ชอบอัญมณีรูปหยดน้ำนี่ก็เป็นแม่บ้านที่ดีอีกเช่นกัน รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ จัดการเรื่องราวในบ้านได้เป็นอย่างดี รักครอบครัวมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เก่งเรื่องงานนอกบ้านอีกด้วย มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเสมอ ทำให้มีความคิดที่ทันสมัยก้าวหน้า ชีวิตจึงมักประสบความสำเร็จ

Photobucket

4. ชอบอัญมณีรูปหัวใจ แสดงว่าเป็นคนช่างคิดช่างฝัน มักจะมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอยู่ในหัวใจ บทจะรักก็รักอย่างหวานจ๋อย บทจะเบื่อก็เบื่ออย่างสุดๆ ชอบความสุภาพอ่อนโยนและการเอาใจใส่ และยังเป็นคนมีจินตนาการในทางสร้างสรรค์หรือมีศิลปะในเรื่องต่างๆ ดั้งนั้นเธอเหล่านี้จึงมักมีอาชีพด้านจิตรกร นักประพันธ์ นักแสดง นักร้อง ฯลฯ และมักจะมองเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุ

Photobucket

5. ชอบอัญมณีรูปมาคีส์ คราวนี้ก็จะพบสาวเปรี้ยวแล้วนะคะ เพราะเธอจะเป็นสาวที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหลไปกับความไม่ค่อยเหมือนใครของเธอ ซึ่งเป็นผู้หญิงที่คล่องงาน ขยันที่จะเรียนรู้ไม่ค่อยกลัวใคร กล้าที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเอง และรักความเป็นอิสระสูงมาก แต่ถ้าใครทำอะไรที่ไม่ค่อยเข้าเรื่องเข้าราวกับเธอก็ระวังให้ดี เพราะความเป็นตัวเองของเธอสูงและไม่กลัวใครนั้นเอง

Photobucket

6. ชอบอัญมณีรูปสี่เหลี่ยมแปลว่าเธอผู้นั้นมักเป็นคนอยู่ในกรอบอย่างเคร่งครัด ชีวิตมีกฎระเบียบมากมายมักจะเป็นนักอุนรักษนิยม ไม่ค่อยยอมรับสิ่งแปลกใหม่ง่ายๆ บางครั้งจึงดูเหมือนคนหัวโบราณ ทั้งๆที่ความจริงแล้วเธอเป็นคนที่มีระเบียบวินัยกับชีวิตและการงานมากกว่า ดังนั้นเธอจึงเป็นแม่บ้านที่มีประสิทธิภาพของครอบครัว และเป็นหัวหน้าควบคุมดูแลกิจการใหญ่ๆได้ดี

Photobucket

7. ชอบอัญมณีรูปทรงแปลกๆคนกล่มนี้มักมีไม่มากนัก มักมีนิสัยชอบผจญภัย เดินทางท่องเที่ยวแสวงหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิต มีความกระตือรือร้นสูง แคล่วคล่องว่องไว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ ทำให้คนอยู่ใกล้ชิดพลอยมีความสดชืนมีชีวิตชีวาไปด้วย ส่วนเรื่องครอบครัว เธอก็เป็นแม่บ้านที่ดีเช่นกัน แม้จะใช้เงินเก่งไปหน่อยก็ตาม

Photobucket

อัญมณีเพชรพลอยที่ทุกท่านสวมใส่อยู่หรือที่มีไว้ในครอบครองนั้น เป็นอัญมณีเพชรพลอยรูปทรงไหนกันบ้างคะ แล้วตรงกับลักษณะนิสัยที่เราได้บอกเอาไว้หรือเปล่า สำหรับผู้เขียนแล้วก็ค่อนข้างตรงทีเดียวเชียวค่ะ แต่ขออุบไม่บอกนะคะว่าชอบรูปทรงไหน 🙂 ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Kwanpailin และ diaiam.com

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย ร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandas ที่ทำจากแร่ Cubic Zirconia ผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชรCZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelry เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

Posted in Jewelry | Tagged , , , , , | Leave a comment

มณีนพเก้า อัญมณีสิริมงคล 9 ชนิดตามหลักโบราณ

Photobucket

เคยได้ยินคำว่า มณีนพเก้า กันอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกท่าน เพราะต้องเคยผ่านหูผ่านมาได้รับรู้กันมาบ้างแล้วจากแบบเรียนภาษาไทยในช่วงของบทกลอนตั้งแต่สมัยประถม มัธยมกันเลย ถ้าพูดแค่นี้หลายท่านยังไม่ร้อง อ๋อ… งั้นขอแนบบทกลอนที่รวมเอาอัญมณีมงคลทั้ง 9 ชนิด มาให้ได้อ่านกันอีกครั้งค่ะ มาดูกันว่ามีอัญมณีใดบ้าง

เพชรดีมณีแดง เขียวแสงใสมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์

ในสมัยโบราณนั้นให้ความเชื่อถือกันมาว่า ถ้าผู้ใดมีอัญมณีทั้ง 9 ชนิดนี้ไว้ครบทั้งหมดก็จะเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด อัญมณีทั้ง 9 ชนิดที่ว่านี้ประดับไปด้วย เพชร และพลอยสำคัญอีก 8 ชนิด คือ ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ (ไพลิน) มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์ ตามความเชื่อโบราณราชประเพณีกล่าวไว้ว่า อัญมณีหรือเพชรพลอยทั้ง 9 ชนิดที่เรียกว่า นพเก้า หรือ นพรัตน์ นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นของสูง เป็นสิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของ ใครมีไว้ก็ล้วนแต่เจริญรุ่งเรืองและเลิศด้วยความดีงามทั้งปวง และถ้าให้ความหมายตามสิริมงคลของอัญมณีทั้ง 9 ชนิดแล้ว จะได้ความหมายดังต่อไปนี้

1. เพชร สิริมงคลคือ เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ มีชัยแก่ศัตรู ร่ำรวย
2. มณี (ทับทิม) สิริมงคลคือ ความสำเร็จ ลาภยศ อายุยืน
3. มรกต สิริมงคลคือ ความศรัทธา กล้าหาญ ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง
4. บุษราคัม สิริมงคลคือ มีเสน่ห์เป็นที่รัก
5. โกเมน สิริมงคลคือ สุขภาพดี อายุยืนนาน
6. นิลกาฬ (ไพลิน) สิริมงคลคือ ความรัก ความเมตตากรุณา ความร่ำรวย
7. มุกดาหาร สิริมงคลคือ ความบริสุทธิ์ ร่มเย็น และชนะแก่ศัตรู
8. เพทาย สิริมงคลคือ ความร่ำรวย ชนะคดีความ
9. ไพฑูรย์ (ตาแมว) สิริมงคลคือ เทวดาคุ้มครอง ป้องกันฟืนไฟ

ในเรื่องของอัญมณีอันเป็นสิริมงคลทั้ง 9 ชนิดนี้ คนไทยโดยทั่วไปนิยมเลื่อมใสนับถือเป็นของมีค่าสูงและเป็นสิริมงคล นำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านศาสนา และในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ทำเป็นพระพุทธรูปต่างๆ ตลอดจนใช้ประดับเครื่องทรงและที่ประทับ ใช้เป็นเครื่องประดับแสดงถึงตำแหน่งและเกียรติยศ เครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีสำคัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ของที่เป็นบำเหน็จรางวัล เครื่องประดับต่างๆ ของพระราชวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการชั้นสูง (ในเรื่องของการนำอัญมณีนพเก้าไปประดับและนำไปใช้ในราชสำนัก
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ให้ความสำคัญอย่างเป็นทางการ และยกย่องให้นพรัตนเป็นรัตนมงคลโบราณแห่งแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ บัญญัติว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับสำหรับยศแห่งพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้สร้างดวงตรามหานพรัตน สำหรับห้อยสายสะพายขึ้นเป็นครั้งแรกของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย)
นอกจากนั้นแล้ว ประชาชนโดยทั่วไปทุกระดับชั้นก็สามารถหามาใช้ได้ตามกำลังฐานะ นอกจากเพื่อความสวยงาม และความเป็นสิริมงคลต่างๆ อีกทั้งยังใช้เป็นหลักทรัพย์ที่ถือเป็นมรดกสืบทอดแก่ทายาทในวงศ์ตระกูล เป็นของกำนัลตอบแทนผู้มีน้ำใจช่วยเหลือยามที่เคยตกยากอีกด้วย

ในตำราพรหมชาติซึ่งเป็นตำราโหร กล่าวไว้ว่า นพรัตน์เป็นสิ่งมงคล หากจะใช้ควรเลือกให้เหมาะกับบุคคลมิฉะนั้นจะเกิดโทษ ดังนั้นแล้ววิธีการเลือกสวมใส่มีหลักดังนี้

ผู้เกิดปีชวดและปีระกา ควรประดับ โกเมน
ปีฉลูและปีมะแม ควรประดับ มุกดา
ปีขาล ควรประดับ เพทาย
ปีเถาะ ควรประดับ ไพฑูรย์ หรือมรกต
ปีมะโรงและปีกุน ควรประดับ ไพฑูรย์
ปีมะเส็ง ควรประดับ เพชร
ปีมะเมีย ควรประดับ นิล
ปีวอก ควรประดับ บุษราคัม
และปีจอ ควรประดับ มรกต

ทั้งหมดนี้ทุกท่านจะได้รู้จักกับอัญมณีทั้ง 9 ชนิด ที่โบราณเรียกกล่าวกันเรื่อยมาว่า มณีนพเก้า หรือ มณีนพรัตน์ อันเป็นอัญมณีที่สวมใส่หรือมีไว้ครอบครองเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อรู้ถึงความสำคัญของอัญมณีทั้งเก้าแล้ว ท่านรู้หรือไม่คะว่า แท้จริงแล้วนั้น วิธีการจัดเรียงอัญมณีทั้ง 9 ชนิดนี้ที่ถูกต้อง ควรต้องเรียงลำดับตามตำแหน่งยันต์นพเคราะห์ หรือ นพรัตนธรรมจักรเก้ารัตนพิสุทธิ์ ตามหลักการจัดวางดังนี้ ทับทิมเพื่อพระอาทิตย์ จะอยู่ที่ศูนย์กลางเสมอ และล้อมรอบ (ตามเข็มนาฬิกา) บนสุดคือ เพชร,ไข่มุกแท้ธรรมชาติ,ปะการังแดง,โกเมนเอก,ไพลิน,ตาแมว,บุษราคัม,และ มรกต โดยถือให้พระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของการไหลเวียนพลังงานในระบบสุริยจักรวาลนั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลสนับสนุนจาก th.wikipedia, “คอลัมน์ รู้ไปโม้ด” ผู้เขียน : น้าชาติ ประชาชื่น

 

 

 

 

Photobucket

 

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย ร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandas ที่ทำจากแร่ Cubic Zirconia ผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชรCZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelry เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

Posted in Jewelry | Tagged , , , , , | Leave a comment

“อัญมณีครบรอบแต่งงาน” ของขวัญเลอค่าสื่อความหมาย

Photobucket

เคยได้ยินอยู่เสมอๆว่า ความรักเป็นสิ่งสวยงาม เมื่อมีความรักเกิดขึ้นใจหัวจิตหัวใจแล้ว มองไปทางไหนหรือมองเห็นสิ่งใดโลกนี้ก็ดูสวยงามสดใสไปหมด แล้วยิ่งไปกว่านั้น เมื่อได้รักและได้เห็นคุณค่าของความรักแล้ว มักจะไม่เคยมี

คำว่า “หมดอายุ” สำหรับคู่ของเขาและเธอ ทั้งสองฝ่ายจะทะนุถนอมดูแลความรัก จนเรียกได้ว่าความรักของเขาทั้งสองนั้นแลดูไม่เก่าเลย แม้จะแต่งงานมาเนิ่นนานขนาดไหนก็ตาม ในวันนี้เราจึงขอแนะนำของขวัญแทนใจที่ทรงคุณค่า สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วกันนะคะ มาดูกันค่ะว่า อัญมณีใดที่เหมาะแก่การนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนรักในวันครบรอบการแต่งงานบ้าง

อัญมณีครบรอบแต่งงาน

ปีที่ 1 ทับทิม (Ruby)
ปีที่ 2 ไพลิน (ฺBlue Sapphire)
ปีที่ 3 มรกต (Emerald)
ปีที่ 4 ไข่มุก (Pearl)
ปีที่ 5 เพชร (Diamond)
ปีที่ 6 หยก (Jade)
ปีที่ 7 โอปอ (Opal)
ปีที่ 8 อะความารีน (Aquamarine)
ปีที่ 9 สปิเนล (Spinel)
ปีที่ 10 ทับทิม (Ruby)
ปีที่ 11 แอเมทิสต์ (Amathyst)
ปีที่ 12 เพริดอต (Peridot)
ปีที่ 13 โทแพซ (Topaz)
ปีที่ 14 ทัวร์มารีน (Tourmaline)
ปีที่ 15 แซปไฟร์ (Sapphire)
ปีที่ 20 มรกต (Emerald)
ปีที่ 25 ไข่มุก (Pearl)
ปีที่ 30 เพชร (Diamond)

ไพลิน (Sapphire) – บางประเทศในทวีปยุโรปนิยมใช้พลอยไพลินเป็นแหวนหมั้น เพราะไพลินถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ลึกซึ้ง ยืนนาน นิรันดร์ หรือเป็นตัวแทนของความรักที่มั่นคงและซื่อสัตย์ ผู้หญิงจึงมักเลือกนำพลอยไพลินมาทำเป็นแหวนหมั้น อีกทั้งยังมีความเชื่อที่ว่าไพลินมีพลังสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับชีวิตรัก และเสริมสร้างความปรองดองในครอบครัว

ทับทิม (Ruby) – เป็นอัญมณีที่เสริมมงคลในเรื่องของความรักและความเมตตา โดยปกติแล้วนั้น คนจะให้ความหมายของทับทิมในเชิงสัญลักษณ์แทนความรักและการอยู่ร่วมกันของหญิงชาย รวมไปถึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวา หรือเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นตัวแทนของความรักและการรู้จักกัน กระตุ้นความรู้สึกรักใคร่และการดึงดูดใจระหว่างคู่รักให้เกิดขึ้นได้ดี ดังนั้นผู้คนจึงมักใช้เป็นตัวแทนแห่งความรักของหญิงและชายใช้เป็นแหวนหมั้น หรือของขวัญครบรอบแต่งงานในปีสำคัญๆ เพราะถือว่าทับทิมคือตัวแทนแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ซึ่งก็คือความรักที่แท้จริง

มรกต (Emerald) – คนโบราณเชื่อว่า มรกต เป็นอัญมณีที่สัมพันธ์กันกับเทพีแห่งความรัก นั่นก็คือวีนัส ซึ่งส่งผลให้เกิดความรักที่มั่นคง และยังมีความหมายถึงความเปล่งปลั่ง ความมีชีวิตชีวา ในบางตำรากล่าวเอาไว้ว่ามรกตเป็นหินที่สัมพันธ์ทั้งดาวศุกร์และดาวจันทร์ จึงมักใช้มรกตในความหมายของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตัวอย่างของประเทศที่ให้ความสำคัญกับมรกตมากๆคือประเทศโคลัมเบีย ชาวโคลัมเบียมีความเชื่อว่า มรกตคือ “ ทูตแห่งพระเจ้า” เพราะฉะนั้นในหลาย ๆ ครอบครัวจะมีมรกตดิบวางไว้เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน หรือวางไว้บนแท่นเหมือนแท่นบูชา และมักจะมีแจกันดอกไม้อยู่ข้างๆ เพราะเชื่อว่าผู้คนในบ้านจะรู้จักถึงความรัก ความผูกพันกันในครอบครัว และจะหลอมรวมความรักความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าได้ดีอีกด้วย

ไข่มุก (Pearl) –  หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีแห่งอัญมณี” เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ มักจะถูกสวมใส่โดยสุภาพสตรี ช่วยเปล่งประกายความงามของสุภาพสตรีให้เพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นความเป็นผู้หญิง และช่วยให้มีความเป็นตัวของตัวเอง ในสมัยโบราณ ไข่มุกจะถูกนำไปใช้ในด้านของการทำเสน่ห์เวทย์มนต์ที่เกี่ยวกับความรัก ซึ่งจะช่วยให้ความปรารถนาของหญิงที่เกี่ยวกับคนรักนั้นสมหวัง และในอินเดียผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะนิยมสวมใส่สร้อยไข่มุก เพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตแต่งงานมีความสุข

เพชร (Diamond) – เพชรกับความรักนั้น ก็มีความสัมพันธ์ต่อกันมาช้านานแล้ว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคำว่า “เพชร” (Diamond) ซึ่งมีที่มาจากคำว่า “ดีอามานเต” (Diamante) ในภาษาอิตาลี นั้น จะคล้ายคลึงกับคำว่า “รัก” ในหลายๆ ภาษา อย่างเช่น “อามู” (Amour) ในภาษาฝรั่งเศส “อามอเร” (Amour) ในภาษาอิตาลี และ “อามอร์” (Amor) ในภาษาสเปน เพชรถูกนำมาใช้แทนความปรารถนาที่เป็นอมตะ มีอำนาจดลบันดาลให้เกิดความรู้สึกละเอียดอ่อนในเรื่องของความรัก แม้จะมีอนุภาพสูงในการเพิ่มพลังชีวิตและความรัก

ในการหมั้นหมายคู่รักด้วยแหวนเพชรนั้น ได้กลายเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว เหตุที่จะต้องเป็นเพชรนั้น ก็เพราะคำว่า “เพชร” สามารถใช้แทนคำว่า “รัก” ได้ และที่จะต้องเป็นแหวน ไม่ใช่สร้อยคอ ไม่ใช่เข็มกลัด หรือเครื่องประดับประเภทอื่นๆนั้น เป็นเพราะว่ารูปวงแหวนนั้นคือสัญลักษณ์ ของนิรันดร์กาล และการสวมแหวนให้แก่กันจะหมายถึง คำมั่นสัญญา ฉะนั้นการสวมแหวนเพชรให้คนรัก จึงมีความหมายว่า ฉันสัญญาว่าจะรักเธอชั่วนิรันดร์

หยก (Jade) – ตามปกติแล้วมีความหมายในเชิงของดึงดูดความมั่งคั่ง เสริมความเจริญก้าวหน้า ปกป้องคุ้มครอง โดยเฉพาะทารก และคนชรา มีพลังในการปลุกปลอบจิตใจสูง สร้างสมดุลทั้งร่างกาย และจิตใจ ช่วยให้อายุยืน ตามตำนานของจีนเชื่อว่า หยกมีคุณสมบัติในการบำบัดผู้ป่วยที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ โรคไต โรคทางเดินหายใจ ทำให้การไหลเวียนของโลหิตที่ติดขัดกลับดีขึ้น เพราะหยกจะมีพลังในการขับของเสียออกจากร่างกายได้ดี ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และยังเหมาะกับการดูดซับปัญหา ช่วยให้จิตใจสงบขึ้น ไม่ใส่ใจในคำนินทาว่าร้ายของคนอื่นมากนัก ซึ่งน่าจะเชื่อมโยงกับความรักในเรื่องดังกล่าวนี้นี่เอง

โอปอ (Opal) – ว่ากันว่า โอปอเป็นอัญมณีทีเสริมเสน่ห์ความสวยงามให้ผู้หญิงที่สวมใส่ คนโบราณมีความเชื่อเรื่องการเสริมเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามให้มารักใคร่เสน่หา ด้วยเพราะโอปอนั้นเป็นหินที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงจันทร์ คือ โอปอน้ำนมกับโอปอสีเขียวน้ำทะเล ซึ่งมีเหลือบแสงสวยงามอยู่ในตัว บางเวลาก็มีสีชมพู และบางเวลาก็มีแสงเขียวเหลือบเหลือง เชื่อกันว่าโอปอชนิดนี้จะเป็นหินที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดเสน่ห์ เพิ่มความสวยงาม และนำพาความรักใคร่เสน่หามาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ควรสวมใส่เป็นแหวนหรือต่างหู หรือถ้าใช้คู่กันได้เลยยิ่งดี จะเพิ่มความรักใคร่ชื่นชมให้กับผู้พบเห็น

อะความารีน (Aquamarine) – อะความารีน โดยทั่วไปจะมีความหมายถึงความอ่อนวัย ความเป็นหนุ่มสาวและความหวัง อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและมีความหนุ่มเป็นสาวที่เป็นอมตะ มีความเชื่อว่าหากสวมใส่หรือได้เป็นเจ้าของอะความารีนจะทำให้คู่รักนั้นซื่อสัตย์ต่อกัน

และด้วยเพราะ อะความารีน เป็นอัญมณีสีฟ้า ซึ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบ มองดูเยือกเย็น มีพลังในการขจัดความสับสนวุ่นวายภายในจิตใจได้ ดังนั้น หากสวมใส่อะความารีนไว้ก็จะช่วยคลายความวิตกกังวล หรือความคิดด้านลบออกไปได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความรู้สึกไว้วางใจกัน ความเข้าใจกัน ทำให้สัมพันธภาพยั่งยืนนาน หากคู่รักเลือกใส่อะความารีนก็จะช่วยให้ชีวิตแต่งงานมีความสุข

สปิเนล (Spinel) –  เชื่อกันว่าสปิเนลเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ ใช้เป็นตัวแทนของความรัก การแสดงความขอบคุณ รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ และช่วยเสริมกำลังใจ เติมพลังชีวิต ให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส มีชีวิตชีวา

แอเมทิสต์ (Amathyst) – คนโบราณนับถืออเมทิสต์ในฐานะที่เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดสูงมาก มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของหินชนิดนี้อยู่มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นหินที่ช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวยจุ้ยที่เสียภายในบ้านให้ดีขึ้น เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้กับบ้านช่วยให้คนในบ้านสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้น โดยเฉพาะจีโอด แอเมทิสต์ ใช้วางตามจุดต่างๆ ในบ้านเพื่อเสริมพลัง ชนเผ่ายิปซีโบราณเชื่อว่า หินชนิดนี้จะช่วยเสริมให้เกิสัมพันธภาพที่ดี ๆ ระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้ ใช้ในเรื่องของคุณไสยเสน่ห์ที่แม่ผัวรักหลง หรือให้ลูกสะใภ้อยู่ในโอวาทได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติของแอเมทิสต์ที่สำคัญ คือ ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจ และขจัดความคิดด้านลบ แอเมทิสต์มีพลังในการถ่ายทอดสูง สามารถยกระดับจิตใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และปลุกสำนึกทางจิตวิญญาณ เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (sense) ได้อย่างดียิ่ง ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ก่อให้เกิดสมาธิ เหมาะจะวางไว้เพื่อเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนในบ้านหรือในที่ทำงานได้อีกด้วย

คนโบราณเชื่อกันว่า ถ้านำแอเมทิสต์รูปหัวใจประดับบนเรือนทองคำหรือเงิน และบ่าวสาวมอบให้แก่กันและกัน ทั้งคู่จะมีชีวิตรักที่มีความสุขตลอดไป

เพริดอต (Peridot) – เป็นอัญมณีที่สามารถเสริมบารมี วาสนา แล้วยังมีความเชื่อว่า พลอยเพอริดอดสามารถขจัดความหดหู่ และความอิจฉาของผู้อื่น ผู้ที่สวมใส่พลอยชนิดนี้จะทำให้จิตใจเข้มแข็งกล้าหาญ มีอำนาจและชื่อเสียง ด้านความรักกล่าวไว้ว่า จากพลังของพลอยเพริดอตที่มีผลต่อจิตใจที่มั่นคง จึงทำให้คู่แต่งงานที่สวมใส่อัญมณีชนิดนี้มีความสุขในชีวิตแต่งงาน อีกทั้งคนในสมัยโบราณเรียกพลอยชนิดนี้ว่าเป็น “ อัญมณีแห่งดวงตะวัน ” (The gem of the sun) เพราะ มีความเชื่อว่าเพริดอตมีอำนาจขับไล่ภูตผีปีศาจ และ ทำให้ผู้สวมใส่มีเสน่ห์

โทแพซ (Topaz) –   เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ ความเชื่อของการสวมใส่อัญมณีชนิดนี้ คือ มีเสน่ห์ เป็นที่รักแก่ผู้ที่พบเห็น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและความบริสุทธิ์ สามารถรักษาจิตใจที่แห้งเหี่ยว อาการนอนไม่หลับได้ ทำให้เกิดปัญญา เกิดกำลังใจในการบรรลุความประสงค์ ทำให้ชีวิตรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องความรัก

ทัวร์มารีน (Tourmaline) – เชื่อกันว่าผู้ที่สวมใส่หรือครอบครองทัวร์มาลีน พลอยชนิดนี้จะช่วยนำโชคดีมาสู่เจ้าของ และยังช่วยให้ความรักสมหวังอีกด้วย โดยที่เกี่ยวกับความรักโดยตรงทัวร์มารีนสีชมพู แดง และสีแตงโม ที่จะช่วยปลอบโยนจิตใจที่อ่อนไหวในเรื่องความรัก

แซปไฟร์ (Sapphire) – เป็นสัญลักษณ์ของความจริงและความมั่นคง อีกทั้งยังสามารถป้องกันการถูกทำร้าย ขจัดความอิจฉาริษยา แซปไฟร์เป็นพลอยทรงเสน่ห์ที่สร้างเสน่ห์อันลึกล้ำให้กับผู้สวมใส่ ใครเห็นใครรัก ใครชื่นชมชิดใกล้ ไม่จืดจาง 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก อินเตอร์เนต 

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย ร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandas ที่ทำจากแร่ Cubic Zirconia ผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชร CZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelry เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

101 ความจริงเรื่องเพชรที่ควรรู้

รู้หรือไม่คะว่า “เพชร” นั้นมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับตัวมัน ที่ให้เราสาธยายก็ไม่จบในหนึ่งวันหรอกค่ะ แต่วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลความจริงเกี่ยวกับเพชรมาให้ทุกท่านได้อ่านกันเป็นความรู้ แค่ชื่อหัวข้อก็น่าสนใจใช่ไหมละคะ บอกได้คำเดียวว่าต้องอ่านให้ครบทุกข้อ แล้วคนอื่นจะแปลกใจว่าคุณรู้ได้อย่างไร… เชิญพบกับ 101 ความจริงเรื่องเพชรที่คุณควรรู้ได้เลยค่ะ

 1. การใช้คำเรียก ”เพชร” เริ่มแรกมาจากภาษาสักสกฤต พบในเอกสารโบราณ ของอินเดีย เรียกเพชรว่า “วัชระ” หรือสายฟ้า ดังนั้น คำว่า ”เพชร” จากอินเดีย สู่ไทย จึงกลายจาก ”วัชระ” มาเป็น ”พัชร” และ “พชร” จนถึง “เพชร” ในที่สุด 
 2. ในพระไตรปิฎกได้มีการกล่าวถึง รัตนชาติมงคลเอาไว้ 7 ชนิด คือ สุวณฺณํ คือ ทอง, รชตํ คือ เงิน, ปวาฬ คือ แก้วประพาฬ, มณิ คือ แก้วมณี, เวฬุริยํ คือ แก้วไพฑูรย์ หรือ เพชรตาแมว, มุตตา คือ แก้วมุกดา และวชิรํ คือ เพชร 
 3. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มนุษย์รู้จักเพชรมานานแล้ว แต่ไม่มีใคร สามารถรู้ได้ว่าเราเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ในช่วงแรกๆ ผู้คนใช้เพชร ในการพกพา ติดตัวไป ให้มีความแคล้วคลาดปกป้องอันตรายที่เกิดขึ้น เชื่อว่าเพชรมีพลังในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสวมใส่เพชรไว้ทางด้านซ้ายมือ เพชรจึงมักถูกใช้เป็น เครื่องราง มากกว่าเป็นเครื่องประดับ ฉะนั้นในอดีตจึงมีแต่ผู้ชาย ที่สวมใส่เพชรมากว่าผู้หญิง 
 4. คนยุโรปเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อน เชื่อว่าเพชรเป็นวัตถุมงคลที่สามารถขจัด และปัดเป่าภัยอันตรายจากภูตผีปีศาจ 
 5. เพชรเป็นอัญมณีที่มีความเชื่อเกี่ยวข้องด้วยมากมาย เช่น พระราชินีแมรี่ แห่งสกอตแลนด์ ทรงเชื่อว่า พระธำมรงค์เพชร ที่พระนางสวมอยู่ สามารถปกป้องพระนางให้รอดพ้นจากการถูกลอบปลงพระชนม์ได้ แต่พระนางถูกพระราชินีเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษทรงสำเร็จโทษ ด้วยการประหารชีวิต 
 6. ในสมัยกลาง (Middle Ages) เชื่อกันว่าเพชรช่วยในการป้องกันโรคระบาดได้ พระราชินีเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ ทรงประดับเพชรไว้ที่พระอุระ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
 7. ตำนานโบราณกล่าวไว้ว่า เพชรมีแหล่งกำเนิดมาจากกระดูกยักษ์ชื่อ มหาพลสูตร ที่คิดจะทำพิธีอดอาหาร เพื่อเป็นเกียรติยศ ให้ปรากฏในแผ่นดิน พอครบ 7 วัน ก็สิ้นชีวิต เทวดาจึงนำกระดูกไปฝังไว้ทุกแห่ง ก็บังเกิดกลายเป็นเพชรรัตน์ 
 8. เพชรที่มีความหมายไม่เหมือนใคร นั่นคือ เพชรเดอ คิวบัน แคปิตอล(The Cuban Capitol) ที่เป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจ ในชนชาติคิวบา (แสดงเขตแดนทหาร) ได้รับการฝังเอาไว้ใต้พื้นของจุดที่เรียกว่า ศูนย์กลางของประเทศคิวบา ณ กรุงฮาวาน่า 
 9. เพชรเป็นอัญมณีสิริมงคลประจำเดือนเมษายน หรือ ราศีเมษ เพชรจะสามารถเสริมดวง ให้มีบารมีน่าเกรงขาม ซึ่งจะมีความสอดคล้อง กับนิสัยของคนราศีนี้ที่ชอบเป็นผู้นำ 
 10. ในตำราพรหมชาติซึ่งเป็นตำราโหร กล่าวไว้ว่าเพชรเป็นอัญมณีสิริมงคลสำหรับผู้เกิดปีมะเส็ง 
 11. เพชรมีความแข็งเท่ากับ 10 โมห์สเกล เป็นสสารที่แข็งที่สุด หรือแข็งมากกว่าทับทิม 140 เท่า 
 12. เพชร แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความรักนิรันดร ความมีอำนาจ จึงเป็นอัญมณีที่ที่นิยมนำมาทำเป็นแหวนหมั้นมากที่สุด 
 13. ตามตำราโบราณได้กำหนดลักษณะที่ดี เป็นมงคลของเพชรไว้หลายประการไว้ดังนี้ เพชรพราหมณชาติ มีสีขาว ไฟดี เปล่งประกายเจิดจ้า เหมือนดั่งดวงอาทิตย์ยามเที่ยง ถ้าใส่ที่นิ้วชี้ข้างขวา สมบัติจะไหลมาเทมา ศัตรูจะพ่ายแพ้ไปเอง 
 14. เพชรสมณชาติ มีสีเหลือง เหมือนน้ำมันไก่ ใส่ที่นิ้วชี้ข้างขวาจะทำให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุข มีอานุภาพเป็นที่เกรงขาม
 15. เพชรแพสชาติ มีสีเขียว ประกายไฟแรง ถ้าใส่ที่นิ้วชี้ข้างขวา จะช่วยให้ค้าขายดี ชีวิตรุ่งเรือง และศัตรูจะพ่ายแพ้ไป
 16. เพชรสูทชาติ มีสีดำ ถ้ามีไว้จะทำให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติ ถ้าทำการเกษตรจะได้ลาภผลดี 
 17. คนอินเดียสมัยโบราณเชื่อว่า เพชรมีพลังอำนาจทำให้ได้รับชัยชนะ และยังนิยมฝังเพชรไว้ที่ดวงตาเทวรูปเพื่อสักการบูชา แม้กษัตริย์อินเดียในสมัยนั้น ก็นิยมใช้เพชรเพื่อป้องกันภัยจากปีศาจ 
 18. เพชรเดินทางเข้าสู่ยุโรปเมื่อ วาสโก ดา กามา (Vasco Da Gamma) นักเดินเรือชาวโปรตุเกส ได้ค้นพบเส้นทางการเดินเรือ ทางทะเลจากยุโรปถึงอินเดียในปี พ.ศ. 2041 โดยเดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮป(Cape of Good Hope) ทำให้เกิดเส้นทางการค้า ระหว่างอินเดีย และยุโรป ทำหใคนยุโรปเริ่มมีตลาดค้าเพชรขึ้น และมหานครเวนิสก็กลายเป็นศูนย์กลาง การเจียระไนเพชรของโลก คนกลุ่มแรก ๆ ที่ใช้เพชร คือ ราชวงศ์ในยุโรปและคนชั้นสูง แต่ด้วยความเจริญของยุโรป เพชรจึงได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ 
 19. เพชรในประเทศไทยมีการค้นพบกัน มานานเกินกว่า 40 ปีมาแล้ว จากรายงานมีการพบเพชรร่วมกับแร่ดีบุกในลานแร่ จังหวัดภูเก็ต และพังงา ทั้งในแหล่งแร่ดีบุกบนบก และนอกชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของอำเภอตะกั่วป่า เรื่อยไปทางใต้จนถึงจังหวัดภูเก็ต 
 20. ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 บางคนเชื่อว่าเพชรมีสองเพศ คือ เพศผู้กับเพศเมีย ดังนั้นถ้ามีการนำเพชรมาอยู่รวมกันแล้ว คนกลุ่มนั้นเชื่อเหลือเกินว่าจะมีลูกเพชรเกิดตามมา 
 21. เพชรที่พบในไทยส่วนใหญ่มีขนาด 1.8-4.7 มิลลิเมตร (0.04-0.89 กะรัต) เคยมีรายงานว่าพบเพชรใหญ่ขนาดประมาณ 6 กะรัต จากบริเวณอำเภอกะปง จังหวัดพังงา บางส่วนสามารถนำมาเจียระไน ทำเครื่องประดับได้ 
 22. สำหรับต้นกำเนิดเพชรในไทยยังไม่ทราบกันแน่ชัด แต่เชื่อกันว่าอาจผุพังมาจากหินโคลนปนกรวด (Pebbly Mudstone) ซึ่งแตกต่าง จากแหล่งเพชรอื่นๆ ของโลกที่พบในหินแคมเบอร์ไลต์ 
 23. นอกจากเป็นเครื่องประดับแล้ว เรายังใช้เพชรในชีวิตประจำวันด้านอื่นๆ เช่น ใช้ในการขุดเจาะ เป็นชิ้นส่วนของ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ อาทิ ใช้เคลือบกระจกหน้าต่างของยานอวกาศ ให้สามารถทน อุณหภูมิสูงถึง 490 องศาเซลเซียส และกรองแสงอัลตราไวโอเลต ไม่ให้ผ่านเข้าไปทำอันตรายมนุษย์อวกาศ ที่ทำงานอยู่ภายในยาน 
 24. การที่เพชรมีคุณสมบัติขยายตัวน้อย เมื่อได้รับความร้อนมาก ทำให้วิศวกรนิยมใช้เพชรทำชิ้นส่วนดูดซับความร้อน ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จักษุแพทย์ใช้มีดผ่าตัด ที่ปลายถูกเคลือบด้วยเพชรในการผ่าตัดลูกตา เป็นต้น 
 25. จุดหลอมละลายของเพชรอยู่ที่ 6900 ฟาเรนไฮต์ซึ่งมากกว่า จุดหลอมละลายของเหล็กสตีลถึง 2 เท่าครึ่ง 
 26. แม้ว่าเพชรจะเป็นสสารที่มีความแข็งมากที่สุดในโลก แต่ก็มีความเปราะ สามารถแตกและบดเป็นผงได้ เพชรจะแตกได้ ถ้าได้รับความร้อนอย่างเฉียบพลัน 
 27. ในทางวิทยาศาสตร์พบว่า ในห้วงอวกาศนั้นเต็มไปด้วย สะเก็ดคริสตอลของเพชรกว่าล้านชิ้น ซึ่งมีขนาดเล็กมาก จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น นักดาราศาสตร์เชื่อว่า เป็นผลงานจากการขยายตัว การหดตัว และการระเบิดของดวงดาวที่ตายแล้ว 
 28. เพชรเป็นอัญมณีที่แข็งที่สุดในโลก เป็นผลให้ในช่วงยุคกลางมีการขนานนามเพชรว่า “ไม่อาจทำลาย” หรือ “The invincible” 
 29. ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเพชร คือหยาดน้ำตาของพระเจ้า 
 30. ชาวโรมันเชื่อว่าเพชร คือสะเก็ดดาวตกที่หลุดร่วงมาจากฟากฟ้า 
 31. ชาวอินเดียเชื่อว่าเพชร สามารถป้องกันภยันอันตราย จากความเจ็บป่วย ขโมย และปีศาจร้าย อีกทั้งนำโชค และความสำเร็จ มาสู่ผู้สวมใส่ นอกจากนี้ยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ทางโหราศาสตร์ และเพิ่มเสน่ห์ และแรงดึงดูดใจ ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้นเพชรจึงดึงดูดใจคนทั่วโลก
 32. ภาษาอังกฤษ “Diamond” ของเพชร ดั้งเดิมมาจากภาษากรีก Adamao ซึ่งคำกริยาเสริมในภาษากรีกเรียกเพชรว่า Adamas เพื่อเป็นคำเรียกสสารที่แข็งที่สุด แปลความหมายได้ว่า ไร้เทียมทาน และคำๆ นี้ได้ถูกแผลงเป็น Diamond มาจนถึงทุกวันนี้ 
 33. ไม่เคยมีการค้นพบว่าเพชรแต่ละเม็ด จะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้ว ทั้งนี้เป็น เพราะเพชรมีโครงสร้าง และลักษณะที่แตกต่างกัน ไม่สามารถเลียนแบบ หรือกำเนิดมาเหมือนกันได้ 
 34. การขุดเพชรจำต้องมีการระเบิด บด และขุดหินแร่มากกว่า 250 ตัน เพื่อให้ได้มาซึ่งเพชรดิบเพียงแค่ 1 กะรัต 
 35. การทำเหมืองเพชร จะมีเพชรดิบเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นในโลกนี้เท่านั้น ที่เหมาะสำหรับการนำมาเจียระไนเป็นอัญมณี 
 36. คนโบราณเชื่อว่าเพชร คือเครื่องรางที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่ง นิยมมอบให้เป็นของขวัญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งรัก หรือแสดงถึงมิตรภาพที่แท้จริง กระนั้นพลังของเพชรจะสูญสิ้นหากคนผู้นั้นรับเพชรมา และขายไป 
 37. เพชรถูกยกย่องให้เป็น “ราชาแห่งอัญมณี” (King Gem) โดยที่ไข่มุกถูกยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งอัญมณี” (Queen Gem) 
 38. เชื่อหรือไม่ว่าก่อนที่เพชรแต่ละเม็ด อยู่บนมือของชายหญิงสาว ทุกเม็ดเคยผ่านมือผู้คนมาแล้วกว่า 4 ทวีป รวมทั้งช่างทอง จากอีกหลายประเทศ 
 39. เพชรทรงเหลี่ยมมรกต (Emerald Cut) เป็นคัทที่มีราคาถูกที่สุด 
 40. เพชรที่มีเม็ดใหญ่กว่า ไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพดีกว่า เพชรเม็ดเล็กกว่าที่มีน้ำเดียวกัน 
 41. เพชรขนาด 2 กะรัต จำนวนหนึ่งเม็ด มีสนนราคามากกว่าเพชรขนาด 1 กะรัตในคุณภาพเดียวกันรวมกัน 2 เม็ด 
 42. เพชรมี 4 ประเภท คือ เพชรพรอพเพอร์ (Proper), เพชรบอร์ต (ที่ใช้ในการตัดวัตถุในงานอุตสาหกรรม (Bort), เพชรบัลลาส (Ballas) และหินเพชรดำ (Carbonado) ทั้งนี้เพชรพรอพเพอร์ จัดเป็นชนิดเดียวที่เป็นอัญมณี 
 43. เพชรส่วนมากมีการก่อรูปใต้พื้นผิวโลก ลึกลงไปกว่า 100-400 ไมล์ 
 44. เพชรถูกเปรียบเทียบเป็น”น้ำแข็ง”ด้วยเหตุผลที่น่าทึ่ง ทั้งนี้เวลาเราจับเพชรจะรู้สึกเย็น เพราะเพชรมีอุณหภูมิต่ำกว่า ร่างกายมนุษย์ มีการนำความร้อนสูง และยังสามารถเป็นสื่อนำความร้อน ออกจากตัวของเราได้ 
 45. ด้วยความที่เพชรมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถทนทานต่อภาวะอุณหภูมิที่สูงอย่างรุนแรง ไปจนถึงการทนต่อสภาวะกัดกร่อน มีสภาพโปร่งแสง ในทุกรูปแบบของแสง และทุกรูปแบบการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้เพชรเป็นวัตถุดิบสำคัญ ในการทำเป็นหน้าต่าง สำหรับงานอุตสาหกรรม และการสร้างยานอวกาศ รวมทั้งยานสำรวจไพโอเนียร์ (Pioneer) ที่เคยใช้สำรวจ พื้นผิวดาวศุกร์ในปี 1978 
 46. สายทองแดงในเครื่องคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ และที่ใช้ในการสร้างบ้านนั้น ล้วนถูกจัดรูปร่างด้วยลูกเต๋าขนาดเล็ก ที่ทำขึ้นจากเพชร 
 47. เพชรอาจถูกพบตามก้นแม่น้ำ อันเป็นลานแร่ ( Alluvial diamond) หรือบริเวณที่เพชร ถูกน้ำพัดพามาทับถมทั้งนี้ เพชรเหล่านี้มีต้นกำเนิดในชั้นดินที่มีสายแร่ที่เรียกว่า คิมเบอร์ไลต์ ไพพ์ (Kimberlite Piper) แต่ถูกเคลื่อนย้าย โดยการเปลี่ยนแปลง ทางธรณีวิทยา อาทิเช่น ธารน้ำแข็งและน้ำสามารถเคลื่อนย้ายเพชรจากจุดกำเนิดได้ไกลกว่าเป็นพันๆไมล์ 
 48. จุดหลอมเหลวของเพชรอยู่ที่ 1878 องศาเซลเซียส ซึ่งมากกว่าเหล็กสตีลถึง 2 เท่าครึ่ง 
 49. เพชรสามารถเกิดไฟฟ้าสถิตได้เมื่อถูกเสียดสี 
 50. เพชรแต่ละเม็ดเป็นสิ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุด เท่าที่มนุษย์เคยครอบครอง มีอายุมากกว่า 3 พันล้านปี หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของอายุโลก และที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 70 ล้านปี 
 51. สีที่ดีที่สุดของเพชรคือ ไม่มีสี ตามแบบสีของก้อนน้ำแข็งหรือเหล้ายินโทนิก ซึ่งเพชรที่หายากที่สุด คือ สีขาวพิสุทธิ์ ที่เรียกว่า “Exceptional White” 
 52. แม้ว่าเราจะรู้ว่าเพชรดี คือ เพชรสีขาว ไร้สี ซึ่งไม่เหมือนพลอยที่มีสเปกตรัมของแสง ที่แยกออกเป็นสีต่างๆได้ กระนั้น เพชรสีเราเรียกว่า เพชรแฟนซี 
 53. สีเหลืองที่เห็นเป็นมลทินในผลึกเพชรนั้น เกิดขึ้นจากการตกค้างของสารในโตรเจน ทั้งน้ำในเพชรที่มีสีใส เกิดจากการที่สารไนโตรเจน ได้ถูกชะล้างออกไปเมื่อกว่าล้านปี นอกจากนี้ยังพบ ซิลิกอน แมกนีเซียม อะลูมิเนียม เหล็ก แคลเซียม และทองแดง ซึ่งมีอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก 
 54. วิธีที่ง่ายที่สุดในการสังเกตความแตกต่างระหว่างเพชร และคิวบิก เซอร์โคเนีย คือการทดสอบด้วยน้ำหนัก ทั้งนี้คิวบิก เซอร์โคเนีย จะมีน้ำหนักมากกว่าเพชรถึงร้อยละ 55 
 55. เพชรมีความแข็งมากกว่าทับทิมหรือแซฟไฟร์ถึง 140 เท่า และแข็งมากกว่ามรกตถึง 180 เท่า 
 56. แม้ว่าเพชรเป็นสสารธรรมชาติที่แข็งที่สุด แต่มีความเปราะ สามารถแตกหักออกเป็นเศษๆ หรือแตกละเอียดได้ หากทุบด้วยค้อน 
 57. เพชรที่สมบูรณ์แบบมีอยู่จริงในโลกนี้ 
 58. เพชรดิบที่เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก คือ เพชรคูลลิแนน(Cullinan) พบในประเทศแอฟริกาใต้ ก่อนการเจียระไนมีน้ำหนักถึง 3,025 กะรัต ซึ่งดั้งเดิมเคยถูกนำไปเป็นของขวัญ ในวาระวันประสูติครบรอบ 66 ชันษา ของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 อังกฤษ 
 59. เพชรเซนเทนนารี่(Centenary Diamond) ขนาด 273.85 กะรัต เดิมตอนเป็นเพชรดิบมีน้ำหนักมากถึง 600 กะรัต ต้องใช้นักเจียระไนชั้นครูในการเจียระไนถึง 3 ปี 
 60. เพชรเจียระไนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ เพชรโกลเด้นจูบิลี่(Golden Jubilee) มีขนาด 545.67 กะรัต เป็นทรงคูขัน มีสีเหลืองอมน้ำตาล 
 61. มีเพียงเพชรเท่านั้นที่ตัดเพชรได้ 
 62. เพชรสามารถสร้างรอยขีดข่วนให้แก่กันได้ จึงไม่ควรเก็บเพชรไว้ในกล่องเดียวกัน 
 63. ยิ่งแหวนมีรูปแบบเรียบง่าย และมีหนามเตยที่บางมากเพียงใด ก็จะยิ่งทำให้เพชรส่งแสงได้สวยที่สุด 
 64. “เพชรคือเพื่อนแท้ของหญิงสาว” แท้ที่จริงเป็นชื่อเพลง “Diamond are a Girl’s Best Firend” ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่อง “Gentlemen Prefer Blondes”(1953) นำแสดงโดย สองดาราดังอย่าง มาริลิน มอนโร และเจน รัสเซิลล์ 
 65. ภาพยนตร์เรื่องนี้มีอายุมากกว่า 50 ปี และก็ยังเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ยอดนิยม ของตำนานฮอลลีวูดอย่าง มาริลิน มอนโร กระนั้นหนังเกี่ยวกับเพชรที่โด่งดังยังมีอีก เช่น ‘High Society’, Breakfast at Tiffany’s และ ‘Diamond Are Forever’ 
 66. เพชรเป็นอัญมณีเพียงชนิดเดียว ที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างทางเคมี เพียงหนึ่งชนิดนั่นคือ คาร์บอน ซึ่งเป็นโครงสร้างเดียวกับ ธาตุการไฟต์หรือไส้ดินสอ ทั้งนี้คาร์บอนจัดเป็นเคมีธาตุพื้นฐานที่มีอยู่ทั่วไป เป็น 1 ใน 4 ธาตุจำเป็นในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต แม้แต่ร่างกายมนุษย์ยังประกอบไปด้วย ธาตุคาร์บอนถึงร้อยละ 18 และอากาศที่เราหายใจเข้าไป ก็ยังประกอบไปด้วย คาร์บอนเช่นกัน 
 67. เพชรแต่ละเม็ดล้วนมีเอกลักษณ์ ไม่มีเม็ดไหนที่ซ้ำกัน หรือเหมือนกันแม้แต่เม็ดเดียว 
 68. มนุษย์ค้นพบเพชรครั้งแรกเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล หรือกว่า 4,000 ปีก่อน ณ ก้นแม่น้ำในเมืองกัลป์กอนด้า ประเทศอินเดีย และอินเดียยังจัดเป็นแห่งเดียว ที่เป็นแหล่งผลิตเพชร และเป็นเช่นนั้นมานานกว่า 2,000 ปี กระทั่งในปี 1725 ได้มีการค้นพบเหมืองเพชร ครั้งใหม่ในบราซิล ต่อมาในปี 1871 จึงมีการค้นพบเหมืองเพชรครั้งใหญ่ในประเทศแอฟริกาใต้ 
 69. ปัจจุบันมีการทำเหมืองแร่เพชรใน 25 ประเทศ ในทุกๆทวีปของโลก ยกเว้นทวีปยุโรป และทวีปแอนตาร์กติก้า อย่างไรก็ตาม ก่อนศตวรรษที่ 20 แหล่งเพชรยังไม่เคยได้มีการถูกค้นพบมากนัก เนื่องจากเทคโนโลยี และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาการสำรวจเหมืองเพชร ยังไม่ได้รับการพัฒนาเหมือนในปัจจุบัน 
 70. แม้ว่าประเทศออสเตรเลีย, บอตสวานา, รัสเซียและสาธารณรัฐคองโก้ (ซาอีร์) จะขยับขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ของโลก กระนั้น ประเทศแอฟริกาใต้เอง ก็ยังเป็นผู้ผลิตรายหลักของโลก ทั้งในด้านกำลังการผลิต และคุณภาพของเพชร เรียกได้ว่าเพชรกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ผลิตได้ทั่วโลกได้มาจากประเทศแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ประเทศที่เป็นผู้ผลิตเพชรในลำดับรองลงมา คือ แองโกล่า, บราซิล, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, จีน, กานา, กรินี, อินเดีย, ไอวอรี่ โคสต์, ไลเบอร์เรีย, เซียรา ลีออนี, แทนซาเนีย และเวเนซูเอลา 
 71. ในอดีตกาลชาวยุโรปเอง ยังไม่รู้จักการนำเพชร มาทำเป็นเครื่องประดับ เหมือนกับการใช้อัญมณีชนิดอื่นๆ จวบจนกระทั่ง ปลายศตวรรษที่ 13 มีการเริ่มให้ความสำคัญกับเพชรมากขึ้น กระนั้น ชาวยุโรปในสมัยก่อน นิยมใช้พลอยในการทำ เป็นเครื่องประดับ เช่น การแกะแซฟไฟร์เป็นจี้คามีโอ และการนำหินสีมาเจาะรูทำเป็นลูกปัด 
 72. ในยุโรปเพชรเริ่มปรากฏให้เป็นที่รู้จัก อย่างประปรายในช่องศตวรรษที่ 13 มีการนำเพชรไปประดับคู่กับไข่มุก แต่ด้วยการออก กฎมณเฑียรบาลเซนต์ หลุยส์ (ในช่วงการครองราชย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส ค.ศ. 1214-1270) กำหนดให้เป็นอัญมณี สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น มีผลให้เพชรกลายเป็นของสูงค่า หายาก และมีราคางวดที่สูงขึ้นเป็นลำดับ 
 73. คนโบราณเชื่อว่าเพชรจะช่วยให้ผู้สวมใส่มีความกล้าหาญ และปราศจากความกลัว ทำให้ชาวยุโรปในชนชั้นสูง เช่น คาซิโม เดอะ เอลเดอร์ แห่งเมืองฟลอเรนซ์ (ค.ศ.1389-1464) , พระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส (ค.ศ.1519-1559)และยุคแห่งเบอร์กันดี ต่างสวมแหวนในการออกศึก เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความกล้าหาญชาญชัย 
 74. ในวันที่ 13 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1888 เจ้าหญิงอิมพีเรียล รีเจนต์ โดน่า อิซาเบล ได้ยกเลิกทาสในบราซิล ทรงลงลายพระหัตถ์ ในพระราชกฤษฎีกาด้วยปากกาฝังเพชร และมรกต และด้วยลายเซ็นเพียงตวัดเดียวของพระองค์ ทรงปลดแอกทาส หญิง ชาย และเด็กกว่า 1,500,000 คนให้เป็นอิสระ จัดเป็นการเลิกทาสประเทศสุดท้ายในโลกตะวันตก 
 75. คนไทยโบราณได้กำหนดลักษณะที่ดี ที่เป็นมงคลของเพชรเอาไว้หลายประการ ตามตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าเพชรปฐมชาติ มีสีแดงเหมือนผลตำลึง มีรัศมีหรือประกายหลากหลายสี ได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีดำ สีเขียว สีรุ้งกินน้ำ เมื่อส่องแดด ประกายของเพชร ที่เปล่งออกมาจะเป็นสีเบญจรงค์ (มี 5 สี) และจะแล่นออกจากเหลี่ยมเพชรด้านละ 8 ดวง จะทำให้ผู้ที่มีไว้ครอบครอง เป็นใหญ่เป็นโต มีชัยแก่ข้าศึก ถ้านำเพชรสีแดงนี้มาใส่ไว้ที่นิ้วชี้ข้างขวา ตำราว่าจะได้เป็นยิ่งกว่าเดิม 
 76. ส่วนเพชรที่จัดเป็น “อัปมงคล” คนไทยโบราณได้กล่าวไว้เช่นกัน ได้แก่ เพชรแตกร้าว เพชรมีรู เป็นโพรงอยู่ในเนื้อ มีรอยตำหนิเหมือนรอยตีนกา ก้อนเพชรเมื่อนำมาเจียระไนต้องมีเนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิใดๆ จึงจะให้คุณแก่เจ้าของ ถ้าเพชรมีรอยตำหนิแม้เพียงเล็กน้อย จะทำให้เจ้าของเสียทรัพย์พบกับความทุกข์ยากลำบาก ศัตรูปองร้าย เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อยู่บ้านไม่เป็นสุข ไฟจะไหม้ ไม่มีความสุขในชีวิต 
 77. ในโบราณกาล นักบวชชาวยิวมักใช้เพชรเพื่อช่วย ในการตัดสินความผิด เชื่อกันว่าเมื่อผู้กระทำความผิดได้กุมเพชรไว้ในมือ สีของเพชรจะเปลี่ยนเป็นสีขุ่น และเข้มข้น ส่วนผู้บริสุทธิ์หากกุมเพชรไว้ เพชรจะส่องแสงเป็นประกาย 
 78. ชาวฮินดูเชื่อว่าเพชรเกิดจากหินที่ถูกสายฟ้าฟาด 
 79. คนโบราณเชื่อว่าเมื่อมอบเพชรให้เป็นเครื่องราง เพื่อแสดงถึงมิตรภาพ และความรัก เพชรจะมีอานุภาพเป็นอย่างยิ่ง แต่หากคนผู้นั้นนำไปซื้อขาย พลังอำนาจดังกล่าวจะสูญหายไป 
 80. ชาวอินเดียมีความเชื่อว่า เพชรสามารถขับพิษร้าย และรักษาโรคได้ สามารถทำให้สามีภรรยาคืนดีกัน ถ้ามีเพชรติดตัวไว้ จะประสบแต่ความโชคดีได้ลาภยศ และชีวิตจะประสบความสำเร็จ 
 81. คนโบราณเชื่อว่าความลี้ลับ และความลึกลับมีอยู่รอบเพชรสีดำ ตามตำนานอินเดียโบราณเชื่อกันว่า เพชรสีดำที่ดูน่ากลัว ดุจดังดวงตาของงูใหญ่ เหมาะกับการเป็นเครื่องบรรณาการที่ใช้ถวาย แด่พระยมซึ่งเป็นเทพแห่งความตาย 
 82. ในทางตรงกันข้ามชาวอิตาลีโบราณเชื่อว่า เพชรดำเป็นอัญมณีแห่งความปรองดองและการคืนดี เชื่อกันว่าสัมผัสของเพชรดำ สามารถขับไล่ความเข้าใจผิดระหว่างคู่กรณีได้ 
 83. ชาวโรมันโบราณจัดเป็นชนชาติกลุ่มแรก ที่เชื่อมนต์แห่งความโรแมนติดของเพชรเชื่อกันว่า เพชรเป็นอัญมณีที่เกิดจากดาวตก ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการยิงธนูของอีรอสกามเทพ ซึ่งเป็นเทพแห่งความรัก และเชื่อกันว่าปลายลูกธนูของกามเทพนั้น ประดับด้วยเพชร 
 84. เพชรซีลอน (Ceylondiamond) และเพชรมาเทอร์ (mature diamond) ไม่ใช่เพชร แต่เป็นชื่อเรียกเซอร์คอนไร้สี เพชรคิลเลียแครนกี้ (killiecrankie diamond) และเพชรซาโซนี่ (Saxonydiamond) เป็นชื่อเรียกของโทพาซไร้สี และเพชรโรเดียม (radium diamond) เป็นชื่อเรียกของควอทซ์สีควันบุหรี่ 
 85. ประเพณีการหมั้นด้วยแหวนเพชรเริ่มต้นขึ้นในปี 1477 เมื่อเจ้าชายออสเตรียพระนามว่า แม๊กซิมิเลี่ยนได้ขอแต่งงาน กับเจ้าหญิงแมรี่แห่งเบอร์กันดีด้วยการใช้แหวนเพชร 
 86. ประเพณีการสวมแหวนบนนิ้วนางข้างซ้าย มาจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวอียิปต์ ที่เชื่อกันว่าเป็นนิ้วที่มีเส้นเลือดที่เรียกว่า เส้นเลือดแห่งรักที่เชื่อมต่อมาจากหัวใจ 
 87. เราได้ยินคำว่าการแต่งงานอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า เครื่องประดับ และอื่นๆ และเป็นเช่นนี้มาเนิ่นนาน พิสูจน์ได้จากงานแต่งงานในอดีตกาล ที่เจ้าหญิงหลายๆ พระองค์ ไม่เพียงแต่จะเลือกเพชรเป็นเครื่องประดับ แต่ยังนิยมนำเพชร ไปประดับลงบนชุดแต่งงาน เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจ และความสมพระเกียรติ 
 88. จากการสำรวจพบว่าเจ้าสาวร้อยละ 70 ได้รับแหวนหมั้นที่ทำจากเพชร โดยเจ้าสาวที่แต่งงานครั้งแรก มักได้รับแหวนแต่งงาน ทำจากเพชรมากถึงร้อยละ 75 
 89. ในขณะที่ฝ่ายชายมักใช้แหวนหมั้นเพชร ในการขอแต่งงานถึงร้อยละ 55 และพบว่าคู่รักส่วนใหญ่ นิยมที่จะเลือกแหวนหมั้นเพชร ด้วยกันร้อยละ 50 
 90. เจ้าบ่าวส่วนใหญ่มักจะได้รับแหวนแต่งงาน เป็นแหวนเกลี้ยงถึงร้อยละ 90 และมีเพียง1 ใน 5 คนเท่านั้นที่ได้รับแหวนแต่งงาน เป็นแหวนเพชร 
 91. แหวนหมั้นเพชรที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ ทรงเพชรเม็ดเดี่ยวมียอดขายสูงถึงร้อยละ 34 ของแหวนหมั้นทั้งหมด โดยแหวนเพชรเม็ดตรงกลาง ประกบคู่ด้านข้างด้วยเพชรเม็ดรองอีกสองเม็ด มียอดขายร้อยละ 22 ของทั้งหมด 
 92. การเป็นเครื่องประดับประจำเดือนเมษายนนั้นของเพชรนั้น จะมีอานุภาพมากที่สุดเมื่อนำไปประดับลงบนตัวเรือนเหล็กสตีล 
 93. เพชรจัดเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานครั้งที่ 60 และ 75 จัดเป็นเครื่องหมายแห่งข้อสัญญาทางความรัก และความรักนิรันดร์ 
 94. ในปี 1919 นายมาร์เซล ทองคอว์สกี้ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันได้คิดค้นทฤษฎีการเจียระไนเพชรให้ได้ประกายสวยที่สุด ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเหลี่ยมเพชรที่งดงามในปัจจุบัน เช่น เพชรทรงกลมเหลี่ยมบริลเลี่ยนคัตทั่วๆไปมี 58 เหลี่ยม ประกอบด้วย คราวน์ (Crown) 33 เหลี่ยมและพาวิลเลี่ยน(Pavilion) อีก 25 เหลี่ยม
 95. ในกระบวนการเจียระไนเพชรดิบแต่ละครั้ง จะมีการสูญเสียเนื้อเพชรมากถึง 40 -70 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักเพชรทั้งหมด 
 96. เมืองแอนต์เวิร์ฟ ประเทศเบลเยี่ยมจัดเป็นเมืองหลวงของโลก ในการเจียระไนเพชร และรองลงมาคือกรุงอัมสเตอร์ดัม, เทล อาวีฟ, นิวยอร์คและลอนดอน 
 97. ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มีสองเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับเพชร ซึ่งมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 20 เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในปี 1871 กับการค้นพบแหล่งเพชรธรรมชาติเป็นจำนวนมหาศาล ในประเทศแอฟริกาใต้ ที่มีผลทำให้ เพชรกลายเป็นอัญมณี ที่ใคร ๆ ก็สามารถซื้อได้ ไม่ได้เป็นของหายากอีกต่อไป ทั้งนี้ก่อนยุค 1870 เพชรจัดเป็นของหายาก และจำกัดการใช้อยู่ แต่เฉพาะกลุ่มชนชั้นสูง โดยในปี 1871 ผลผลิตมวลรวมของเพชรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ส่วนมากมาจากเหมือง ในประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถผลิตเพชรได้มากกว่า 1 ล้านกะรัต 
 98. เหตุการณ์ที่ 2 ได้เกิดขึ้นในปี 1871 ซึ่งเป็นยุคสิ้นสุดการปกครองของจักรพรรดิ นโปเลียนที่ 3 ส่งผลให้สาธารณรัฐฝรั่งเศส ลำดับที่ 3 ต้องประสบกับปัญหาบ้านเมือง โดยเฉพาะเครื่องเพชรประจำราชวงศ์ฝรั่งเศสในสไตล์หลุยส์ ทำขึ้นโดยจักรพรรดินียูจีน ซึ่งยังเป็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ ของระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย และได้กลายเป็นปัญหาของฝรั่งเศสยุคใหม่ เครื่องเพชรจำนวนมหาศาลได้ถูกนำไปประมูล และมีการเหลือไว้บางชิ้น เพื่อเป็นสมบัติแผ่นดิน เครื่องเพชรดังกล่าว ถูกประมูลไปโดย ประเทศมหาอำนาจหน้าใหม่ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังแตกยอดแห่งความร่ำรวย และต้องการ แสดงอานุภาพแห่งความมั่งคั่ง การประมูลยังเป็นการประกาศของสหรัฐอเมริกา ในการเป็นประเทศที่ร่ำรวยและ ต้องการเป็นประเทศที่มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่ ในศตวรรษใหม่ข้างหน้า 
 99. ในราคาซื้อขายเพชรถูกจัดทำ และเปิดตัวเป็นครั้งแรกในยุคศตวรรษที่ 20 โดยชาวอาหรับนามว่าเทย์ฟาสชิอัส แต่ในปัจจุบัน ใบราคาซื้อขายเพชรที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป คือ รายการของRapaport หรือที่เรียกกันว่า Rap Sheet จัดพิมพ์โดย มาร์ติน ราพาพอร์ต ชาวเมืองนิวยอร์ค 
 100. ธุรกิจการค้าเพชรจัดเป็นธุรกิจที่มีการผูกขาด ภายใต้การควบคุมของบริษัทเชื่อว่า เดอร์เบียร์ส โดยจัดตั้งให้ De Beers Consolidated Mines Ltd. เป็นผู้ดูแลทางด้านการตลาด โดยผ่านการควบคุมจาก Central Selling Organization (CSO) อีกที ทั้งนี้ CSO จะเป็นตัวแทนขายเพชรดิบ ที่ได้จากเหมืองให้แก่ตัวแทนขายเพชรทั่วไปอีกที โดยเหมืองอิสระอื่นๆ จะใช้วิธีการค้าขาย ที่ต่างออกไป มีการขายเพชรด้วยการประมูลแบบปิดและการซื้อขายโดยตรง 
 101. เพชรมิใช่อัญมณีที่มีราคาแพงที่สุดในโลก 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้เรื่องเพชรที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ บางข้อก็เคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่บางข้อก็ไม่เคยผ่านหูผ่านตาก่อนใช่ไหมละคะ แล้วยังจะมีมากมายหลายข้อขนาดนี้ ไม่มีใครจำได้หมดอย่างแน่นอน หากต้องการเกร็ดความรู้เมื่อไรก็กลับมาเปิดอ่านได้ใหม่นะคะทุกท่าน ร้านเรายินดีต้อนรับค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก iyawan

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย ร้านMAYA JewelryขายเพชรAmandasที่ทำจากแร่Cubic Zirconiaผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชรCZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชรAmandasจากร้านMAYA Jewelryเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

Posted in Jewelry | Tagged , | Leave a comment

ใส่แหวนนิ้วไหนให้โชคดี

hand accessories

 

 

การเลือกสวมแหวนในแต่ละนิ้วนั้น ต่างก็แฝงไปด้วยความหมายของมันด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งเรื่องของโชคลาภ การงาน เงินทอง หรือแม้แต่ความรักด้วยก็ตาม ในวันนี้เราจะขอนำเสนอความเชื่อในเรื่องของการสวมแหวนในแต่ละนิ้วว่าหมายถึงอะไรบ้าง ส่งผลต่อความโชคดีอย่างไร แยกเป็นข้อๆไปค่ะเพื่อความสะดวกของผู้อ่านทุกท่าน ต้องการโชคดีในเรื่องอะไรก็เลือกสวมนิ้วให้ตรงกับความต้องการได้เลยนะคะ พบกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเราได้เลยค่ะ

ในเรื่องของการงาน

ถ้าอยากมีโชคลาภด้านการงาน ให้สวมแหวนที่ “นิ้วกลางข้างขวา”แหวนจะช่วยเสริมในเรื่องของเงินทองให้ไหลมาเทมา เรียกทรัพย์ให้เจ้าของเลยล่ะค่ะ

ถ้าคุณอยากโชคดีและมีความราบรื่น ทั้งในเรื่องการงานหรือในเรื่องต่างๆ ให้คุณสวมแหวนที่ “นิ้วนางข้างขวา”นะคะ

ในเรื่องของการป้องกันอันตราย

ถ้าอยากปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณ จะต้องสวมแหวนที่ “นิ้วกลาง” แต่จะเป็นข้างไหนก็ได้ค่ะ ไม่บังคับ

ในเรื่องของความรัก

ถ้าคุณอยากที่จะมีความรักที่มั่นคง ก็ต้องเลือกใส่แหวนให้ตรงกับหัวใจที่สุด คือ “นิ้วนางข้างซ้าย”ตำแหน่งที่นิยมในวันหมั้นและแต่งงานไงละคะ
ถ้าอยากสมหวังในเรื่องของความรักแล้วล่ะก็ คุณจะต้องเลือกสวมแหวนที่ “นิ้วก้อยข้างซ้าย” ค่ะ เขาว่ากันว่าลองแล้วได้ผล!ฉะนั้นแล้วไม่ควรพลาดที่จะลองบ้างนะคะ

แต่ถ้าอยากให้ใครคนนั้นสนใจคุณมากๆ คุณจะต้องสวมแหวนที่ “นิ้วชี้ข้างซ้าย”ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เรียกความสนใจได้ดีทีเดียวค่ะ

หรือถ้าคุณอยากเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวคุณ อยากให้มีคนที่ชอบมากๆ ต้องเลือกสวมแหวนที่ “นิ้วหัวแม่มือ” จะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ค่ะ เพิ่มเสน่ห์ได้หมดเลย

สำหรับท่านใดที่ต้องการความโชคดีให้กับตัวท่านทางด้านไหนแล้วละก็ ลองเลือกสวมใส่ตามหลักที่เรานำมาบอกดูนะคะ ขอให้ความโชคดีจงอยู่กับทุกท่านค่ะ ขอขอบคุณที่มาจาก sweetyjewelry.com ค่ะ

บทความนี้จัดทำขึ้นโดยร้านMAYA JewelryขายเพชรAmandasที่ทำจากแร่Cubic Zirconiaผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชรCZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชรAmandasจากร้านMAYA Jewelryเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

Posted in Jewelry | Tagged , , , , , , | Leave a comment

เลือกใส่แหวนให้ถูกหลักโหราศาสตร์

Photobucket

นอกจาก แหวนที่เหมาะกับผู้หญิง และ แหวนที่เหมาะกับผู้ชาย จะถูกทำให้แตกต่างกันไปเพื่อความสวยงามแล้ว ยังมีการแยกแยะวิธีการเลือกใส่แหวนให้เข้ากับแต่ละคนในรูปแบบของหลักโหราศาสตร์อีกด้วย

 

บางตำรากล่าวเอาไว้ว่าธาตุในตัวของคนเราแตกต่างกัน เป็นเหตุให้ต้องเลือกใส่แหวนที่ต่างกันออกไป แต่จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม วันนี้เราก็ได้นำอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของการสวมใส่แหวนมาฝากกันค่ะ เพราะมีความเชื่อที่ว่าหากเลือกใส่แหวนให้ถูกกับโชคชะตาราศีของตน แร่ธาตุอัญมณีที่อยู่บนแหวนนั้นๆจะช่วยคุ้มครองผู้สวมใส่อีกด้วยค่ะ ตามมาดูวันเกิดกับการเลือกใส่แหวนได้เลย

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำจากทองแท้ เงินแท้ หรือหยก เพราะมีความเชื่อว่าหากเป็นตัวเรือนดังกล่าวนี้จะส่งพลังดีๆออกมาคุ้มครอง

ผู้ชาย ให้เลือกใส่แหวนที่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วกลางและนิ้วชี้ อันหมายถึงพลังอำนาจ การปกครอง และวาสนาบารมี แต่หากจะเลือกสวมใส่แหวนที่นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้ง ก็ให้ดูตัวเองเสียก่อน เพราะการสวมที่หัวแม่มือนั้นต้องเป็นผู้ที่มีเงินทองแบบหลงจู๊อยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นจะเกินวาสนาของตน และหากเป็นผู้หญิง ให้เลือกใส่แหวนที่มือข้างซ้าย นิ้วนางไม่ก็นิ้วกลาง เพราะจะเสริมพลังตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ในการเลือกสวมแหวนหลายวงในนิ้วเดียวกันนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะเป็นความเชื่อที่ว่าจะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่ายๆ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์
แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้วยทองคำ เงิน นาค โลหะผสม หรือหินสีต่างๆแบบใดก็ได้ แต่ควรเป็นแหวนที่วงค่อนข้างผอมบาง หัวแหวนเล็กๆ

ผู้ชาย ให้สวมแหวนที่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วชี้ นิ้วนาง หรือนิ้วกลาง จะช่วยเสริมดวงและคุ้มครอง ห้ามสวมแหวนที่นิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือเป็นอันขาด ส่วนผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย และสามารถสวมใส่ได้ทั้งนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง สร้างพลังแห่งเมตตามหานิยมแก่เจ้าของ ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ ผู้ที่เกิดวันนี้สามารถสวมแหวนซ้อนกันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนกันในนิ้วเดียวไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นความเชื่อว่าจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้โดยง่าย

ผู้ที่เกิดวันอังคาร
แหวนที่เลือก ตัวเรือนทำด้วยอะไรก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นวัสดุที่แตกหักได้ ตัวแหวนค่อนข้างหนาสักหน่อยถึงจะดี หัวแหวนก็ควรจะใหญ่เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะเหนี่ยวนำความเจริญรุ่งเรืองไว้ได้

ผู้ชาย ให้สวมแหวนที่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วกลาง หรือนิ้วชี้ จะช่วยคุ้มครองผู้สวมใส่ และไม่ควรเลือกสวมแหวนที่นิ้วนางหรือนิ้วก้อยจะทำให้ไม่มีพลัง ส่วนผู้หญิงควรเลือกสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางเท่านั้น แหวนจะช่วยส่งพลังให้ในทุกเรื่องเช่นเดียวกัน และไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อย เพราะจะทำให้เสียพลังที่เข้มแข็ง สำหรับผู้ที่เกิดวันนี้สามารถสวมแหวนซ้อนกันหลายๆวงได้ ไม่ทำให้สูญเสียพลังหรือมีผลใดๆในเรื่องความรักทั้งสิ้น

ผู้ที่เกิดวันพุธ
แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทอง เงิน หรือหยก ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว ไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไป หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ หรือทำเป็นรูปเหลี่ยมๆจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชาย ให้สวมแหวนที่มือข้างขวา เน้นไปที่นิ้วนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน ส่วนผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง จะช่วยคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่อง นอกจากนั้นผู้ที่เกิดในวันนี้ ยังสามารถสวมแหวนหลายวงหลายนิ้ว หรือในนิ้วเดียวกันเลยก็ได้ ไม่ทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของความรักอย่างแน่นอน

ผู้ที่เกิดวันพฤหัส
แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทอง เงิน หรือทองคำขาว ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีประกายส่องสว่าง ถึงจะสามารเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา จะเป็นนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วหัวแม่มือก็ได้ ไม่ควรสวมแหวนนิ้วก้อย ส่วนผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง จะช่วยคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่อง ผู้ที่เกิดวันนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง เพราะจะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก

ผู้ที่เกิดวันศุกร์
แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่นหยักๆหรือเป็นคลื่น หัวแหวนควรจะมีสีสันหรือเป็นแหวนหลายหัวก็ได้ จะสามารเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา จะเป็นนิ้วไหนก็ได้ทั้ง 5 นิ้ว ผู้หญิงก็เช่นกัน สามารถสวมใส่แหวนได้ทั้ง 5 นิ้ว จะเป็นนิ้วใดก็ได้ จะช่วยคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่อง แต่การสวมแหวนซ้อนกันมากจนเกินไป จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก หรือจะกลายเป็นคนที่รักอิสระเกินกว่าจะควบคุมได้

ผู้ที่เกิดวันเสาร์
แหวนที่เลือก ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีสีที่ค่อนข้างเข้ม จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา จะเป็นนิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยหรือนิ้วนาง จะเสียพลังในการคุ้มครอง ส่วนผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่อง ผู้ที่เกิดวันนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายๆวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อในเรื่องของการเลือกสวมใส่แหวนที่นิ้วมือตามวันเกิด หากผู้ใดมีความเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ จะอ่านข้อมูลนี้แล้วนำไปปฎิบัติตามก็ไม่เสียหายแต่อย่างใด ลองดูนะคะ แล้วได้ผลเป็นเช่นไรก็กลับมาเล่าให้เราได้ฟังบ้าง จะได้เป็นข้อมูลที่พิสูจน์แล้วยังไงละคะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก INN ค่ะ

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย ร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandas ที่ทำจากแร่ Cubic Zirconia ผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชร CZ ทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelry เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

Posted in Jewelry | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ต่างหูกับรูปหน้า สำคัญไฉน…

Photobucket

ผู้หญิงทั้งโลกต่างก็ชื่นชอบความสวยงาม การทำให้ตนเองดูดีทั้งในสายตาตนเอง คนรอบข้าง และสายตาของคนทั่วไปที่พบเห็น… การแต่งกายในสไตล์ต่างๆ บางครั้งก็อาจขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งตัวของเพื่อน ซึ่งมีอิทธิพลนำพามาซึ่งความชื่นชอบในสไตล์ที่คล้ายคลึงกัน หรือมีดารานักร้อง/นางแบบ มาเป็นไอดอลในการเลือกแต่งตัวตามสไตล์ที่ตนควรจะเป็น คำถามจากเราจึงขอถามผู้อ่านทุกท่านว่า แล้วแต่ละท่านเคยลองย้อนกลับมาดูหรือไม่คะว่า ตัวเรานั้น แท้จริงแล้วเหมาะกับการแต่งตัวในแบบที่เป็นอยู่หรือไม่?…

เมื่อพูดถึงเรื่องรูปโฉมองค์รวมที่เห็นเด่นชัดที่สุดไปแล้ว ถ้าอย่างงั้นเราจึงขอกล่าวถึงจุดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้าม เพราะส่งผลต่อความดูดี ความมีสไตล์ของเราได้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ เรื่องของต่างหูกับรูปหน้า หรือความเข้ากันได้ระหว่างต่างหูที่เราเลือกสวมใส่กับรูปหน้าในแบบต่างๆของคุณผู้หญิงแต่ละท่าน วันนี้เรามีคำตอบให้คุณสาวๆทั้งหลายแล้วค่ะ เพื่อความสวยแบบไม่มีพลาด

ทริคเล็กๆก่อนเจาะลึกเข้าสู่รูปหน้าแบบต่างๆนั้น เราขอให้ทุกท่านจำให้แม่นเชียวค่ะว่า ต่างหูที่เหมาะกับรูปหน้าของคุณต้องไม่ใช่ต่างหูที่มีรูปทรงเดียวกับหน้าของคุณ

สาวๆที่มีหน้ารูปกลม หากคุณมีรูปหน้าแบบนี้ (เหมือนกับผู้เขียน) แล้วละก็ เราขอแนะนำให้คุณพยายามหลีกเลี่ยงต่างหูกลมอันใหญ่ หรือตุ้มหูอันโตๆ แล้วควรหันไปเลือกต่างหูรูปทรงสี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยม หรือต่างหูแบบมีระบ้า ทิ้งชายน้อยๆเอาไว้ก็จะเพิ่มความยาวให้กับรูปหน้าได้ค่ะ

สาวๆที่มีหน้ารูปไข่ รูปหน้าแบบนี้เหมาะกับต่างหูกลม อาจเป็นตุ้ม หรือต่างหูแบบห่วง แต่ถ้าเป็นต่างหูรูปสามเหลี่ยมหรือต่างหูระย้า จะเพิ่มความเก๋ให้กับใบหน้าของคุณสาวๆเพิ่มขึ้นค่ะ

สาวๆที่มีหน้ารูปหัวใจ หากคุณมีรูปหน้าแบบนี้แล้วล่ะก็ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ คุณโชคดีมากๆ เพราะสามารถเลือกใส่ตุ้มหูแบบใดก็ได้ตามเทรนด์หรือความชอบเลย แต่ขอยกเว้นไว้นิดนึง นั่นก็คือ ต่างหูรูปสามเหลี่ยมหรือรูปหัวใจ จำกฎที่เราบอกไว้ในตอนแรกได้ไหมคะ ต่างหูที่เหมาะกับรูปหน้าของคุณต้องไม่ใช่ต่างหูที่มีรูปทรงเดียวกับหน้าของคุณนั่นยังไงละคะ

สาวๆที่มีรูปหน้าเหลี่ยม ต่างหูรูปแบบที่เหมาะกับคุณได้แก่ ต่างหูอันเล็กๆ ต่างหูรูปไข่ ต่างหูที่ recommended เลยสำหรับหน้ารูปเหลี่ยม นั่นก็คือ ต่างหูแบบห่วงค่ะ เหมาะกับคุณที่สุดแล้ว แต่ก็ยังดูดีได้กับต่างหูกลมนะจ๊ะ ได้เหมือนกัน

รู้เคล็ดไม่ลับในการเลือกต่างหูเข้ากับรูปหน้ากันไปแล้ว ขั้นต่อไปก็ลองมองหาต่างหูน่ารักๆ ที่ทำให้คุณไม่พลาดกันได้จากร้านของเราเลยนะคะ ขอบคุณข้อมูลจากอินเตอร์เนต ที่ทำให้เราสามารถรวบรวมทริคเล็กๆน้อยๆมาให้กับคุณทั้งหลายค่ะ 🙂
บทความนี้จัดทำขึ้นโดยร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandasที่ทำจากแร่ Cubic Zirconiaผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชรCZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelryเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

Posted in Jewelry | Tagged , , , , , , | Leave a comment

เสริมเรียวนิ้วคุณให้สวย ด้วยแหวนแบบไหนดี

ความจริงที่ว่าเครื่องประดับเป็นของควรคู่กับหญิงสาว ไม่ว่าจะวัยไหนๆต่างก็ต้องการตัวช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สวยงามดูดีด้วยกันทั้งสิ้น โดเยฉพาะอย่างยิ่งชุดเรียบที่ต้องการความเก๋ เครื่องประดับเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวชูโรงให้คุณโดดเด่นเกินใครได้อย่างมั่นใจ เครื่องประดับที่สาวๆนิยมเห็นจะหนีไม่พ้น แหวน อันเป็นเครื่องประดับพื้นฐาน ที่หากว่าคุณเลือกได้เหมาะสมกับเรียวนิ้วแล้วล่ะก็ จะช่วยให้คุณยิ่งเจิดจรัสอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว ดังนั้นแล้วเพื่อให้ผู้หญิงอย่าหยุดสวย MAYA Jewelry จึงขอแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆในการเลือกลักษณะของแหวนที่เหมาะกับเรียวนิ้วในแบบต่างๆ มาดูกันค่ะว่านิ้วของคุณนั้นเหมาะกับแหวนแบบใด

 

สำหรับสาวนิ้วอวบ / มืออวบ รูปทรงหัวแหวนที่เลือกควรมีลักษณะรูปทรงไปในทางยาว อาทิ รูปทรงหยดน้ำ หรือรูปทรงไข่ หรือไม่อาจเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบยาวก็ได้ค่ะ ด้วยเพราะหัวแหวนรูปทรงยาวนี้จะช่วยให้นิ้วของคุณดูไม่ทึบ ไม่สั้น ดูโปร่ง และช่วยให้ดูเรียวยาวขึ้นอีกด้วยค่ะ ส่วนบ่าแหวน (ข้างหัวแหวน) ไม่ควรเลือกที่มีลักษณะใหญ่ทึบ ควรเลือกที่มีลักษณะเรียวบาง จะดีกว่าค่ะ และที่สำคัญสาวๆที่มีนิ้วอวบไม่ควรใส่แหวนที่คับเกินไป หรือที่เรียกว่าคับติ้วเชียวนะคะ เพราะไม่เช่นนั้นส่วนเกินตรงนิ้วของคุณจะโผล่ออกมาให้เห็นได้ชัดมากขึ้นค่ะ

 

สำหรับสาวนิ้วสั้น / มือสั้นรูปทรงหัวแหวนที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด คือ รูปทรงสี่เหลี่ยม ส่วนลักษณะของหัวแหวนที่เหมาะกับเรียวนิ้วประเภทนี้ ได้แก่ หัวแหวนรูปทรงหัวใจที่มีขนาดใหญ่นิดนึง หรือรูปทรงที่ไม่ยาวมากนัก ส่วนบ่าแหวน (ข้างหัวแหวน) ที่สาวนิ้วสั้นหรือมื้อสั้นไม่ควรเลือก ได้แก่ บ่าแหวนที่บางหรือหนาจนเกินไป เลือกแบบพอดีๆจะเหมาะกับคุณมากกว่าค่ะ

 

สำหรับสาวนิ้วยาว / มือยาวสาวประเภทนี้โดยมากจะได้รับการอิจฉาจากคนรอบข้าง เพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีรูปร่างเพรียว ลำตัวยาว แต่อย่าได้อิจฉาสาวประเภทนี้กันไปเลยค่ะ เพราะเรียวนิ้วของสาวประเภทนี้จะออกแนวข้อนิ้วใหญ่ เพราะมีเนื้อที่โคนนิ้วค่อนข้างน้อย คล้ายทรงนาฬิกาทราย ส่งผลให้แหวนติดที่ข้อนิ้วก่อนจะถึงโคนนิ้ว ทำให้หาแหวนใส่ได้ยากกว่ารูปทรงอื่นๆ รูปทรงของแหวนที่เหมาะกับสาวเรียวนิ้วยาวควรมีลักษณะเป็นเส้นคดโค้ง เพิ่มความอ่อนหวาน หรือไม่ก็เป็นแบบกว้างและยาวไปจนเต็มข้อนิ้ว จะทำให้นิ้วของคุณดูมีเนื้อเต็มขึ้น มีน้ำมีนวล และยังช่วยลดความผอมยาวของเรียวนิ้วอีกด้วยค่ะ

 

สุดท้ายนี้ สำหรับสาวนิ้วเรียวยาว / มือยาว รู้ไหมคะว่าเป็นเรียวนิ้วที่ใครๆก็อิจฉาคุณ เพราะเป็นเรียวนิ้วทีเพอร์เฟคสุดๆ รูปทรงไหนๆก็ดูเข้ากับคุณไปเสียหมด ทั้งแหวนทรงเรียวยาวตามนิ้ว แหวนทรงขวางนิ้ว ทรงสี่เหลียม ทรงไข่  หรือทรงกลม แต่!!!มีข้อควรระวังนิดนึงสำหรับสาวนิ้วเรียวยาว คือไม่ควรที่จะเลือกสวมใส่แหวนที่มีลักษณะใหญ่มากคล้ายผู้ชาย เพราะจะให้ความรู้สึกที่แข็งเกินไป และจะบดบังเรียวนิ้วสวยของคุณไปเสียหมดค่ะ

 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว สาวๆคงจะได้เวลามองหาแหวนสวยๆสักวงที่เหมาะกับเรียวนิ้วตนตามที่ MAYA Jewelry ได้นำเสนอไปกันแล้วละมั้งคะ ย้ำกันอีกครั้งสำหรับสาวๆทั้งหลายที่จิตตกว่าตนเองมีเรียวนิ้วไม่สวยงามเหมือนคนอื่นๆ รู้ไว้เถอะค่ะ สาวที่มีเรียวนิ้วเรียวยาวเพอร์เฟคนั้น มีอยู่ไม่เยอะหรอกจ้า และที่สำคัญ ในเมื่อเรียวนิ้วของเรามันไม่สวยงามดังใจ เราก็มีวิธีแก้ไขในจุดนี้เสียใหม่โดยการเลือกแหวนตามที่ MAYA Jewelry ได้แนะนำมาตั้งแต่ต้นไงละคะ อย่ารอช้าค่ะ เพราะผู้หญิงอย่าหยุดสวย 🙂

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก HAIR WORLD

 

บทความนี้จัดทำขึ้นโดยร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandasที่ทำจากแร่ Cubic Zirconiaผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชรCZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelryเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

Posted in Jewelry | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment